szk04

Projekt przebudowy istniejącego budynku biurowego na potrzeby centrum szkoleniowego z zapleczem biurowo-socjalnym.

Powierzchnia użytkowa: 1220 m2

Kubatura: 5800 m3

Realizacja 2011 r.