OBIKrak02

Powierzchnia użytkowa: 10250 m2

Powierzchnia zabudowy: 10120 m2

Kubatura: 86710 m3