AZPUL01

Wieloetapowa inwestycja polegająca na rozbudowie, modernizacji i remoncie istniejącego budynku pakowni saletry wraz z infrastrukturą techniczną, mająca na celu polepszenie warunków pakowania i ekspedycji wyrobu gotowego.

Pow. całkowita objęta remontem i rozbudową: ok. 2500 m2