OBI02

Powierzchnia użytkowa    6136 m2

Powierzchnia zabudowy   5999 m2

Kubatura                       49075 m3