OBIKRO04

Powierzchnia użytkowa: 8650 m2

Powierzchnia zabudowy: 9010 m2

Kubatura: 78000 m3