wika3

Inwestor: WIKA Polska sp. z o.o. SGF sp. k.

Data opracowania: 2013 r.
Powierzchnia użytkowa: 11 440 m2
Lokalizacja: Włocławek


Zakres opracowania:

Projekt budowlany i wykonawczy, nadzór autorski i inwestorski. Opracowanie zawierało projekt zakładu produkcyjnego z budynkiem biurowo-socjalnym, budynkiem technicznym oraz portiernią wraz drogami, placami manewrowymi oraz infrastrukturą techniczną. Opracowano również projekt tunelu technologicznego o długości 110 m łączącego część zaplecza technicznego z produkcją.
Projekt uwzględniał przyszłą rozbudowę zakładu.

Powierzchnia użytkowa hal produkcyjnych: 7 980 m2
Powierzchnia użytkowa bud. biurowo-socjalnego: 2 010 m2
Powierzchnia użytkowa bud. pomocniczych: 1 450 m2