centrumklima1

Inwestor: WIKA Polska sp. z o.o. SGF sp. k.

Data opracowania: 2010 r.
Powierzchnia użytkowa: 10 620m2
Lokalizacja: Wieruchów k . Ożarowa Maz.


Zakres opracowania:

Projekt budowlany i wykonawczy, wraz z nadzorem inwestorskim , hali produkcyjnej z częścią magazynową, budynku biurowego z zapleczem socjalnym , projekt infrastruktury technicznej oraz aranżacja wnętrz.

Powierzchnia użytkowa hal: 8 690 m2
Powierzchnia użytkowa bud. biurowego: 1 930 m2