PLACW03

Plac Wolności jest głównym placem miejskim Włocławka,skrzyżowaniem licznych ciągów pieszych, oraz głównych linii komunikacji miejskiej. Na placu znajduje się skwer, a w pobliżu pomnika odbywają się coroczne imprezy patriotyczne.

Projekt obejmował swoim zakresem przebudowę dróg, ciągów pieszych, podziemne przejście dla pieszych, fontannę, małą architekturę i projekt zieleni.

Powierzchnia placu objęta opracowaniem: 29136,6m2 w tym 8477m2 powierzchni zielonych.