obipiotrkow02

Projekt marketu budowlanego z częścią biurową, parkingami oraz infrastrukturą techniczną.

Powierzchnia użytkowa: 8778 m2

Powierzchnia zabudowy: 8616 m2

Kubatura: 61480 m3