pilawa02

Obiekt magazynowy dla farb koncernu ICI Wielka Brytania.