polif1

Magazyn nagrodzony w ogólnopolskim konkursie PZITB na obiekt magazynowy, 10.000,-m2.

(fot. ze strony firmy Skalski)