WAN02

Projekt hali magazynowej z budynkiem biurowo-socjalno-technicznym wraz z infrastrukturą techniczną we Wsi Niepiekła w gminie Załuski.

Powierzchnia hali magazynowej 11146 m2

Powierzchnia budynku biurowego 1260 m2